Foto av jobber

Knut Hamre Maskinutleie

Graving - Transport - Utleie

Telefon 45 45 54 36 - 900 350 30 / firmapost@knuthamremaskinutleie.no

Bilder av utførte jobber

Dette er noen av jobbene vi har hatt.

Planering av plass på Unneland

Av og påfylling av garasjetomt. Åsane

Lagt ferdigplen i hage på Sandsli

Salg og montering av granitt steinblokker

Pigging av grøft på Mongstad

4,5 tonner klar for solling av jord i hage

Masseutskifting for garasjetomt på Hjellestad

Dreneringsjobb i Morvik

Masseutskiftning og drenering på Minde

Gravd ned stein og forsterket traktorvei + planering

Salg og montering av granitt steinblokker og trapper

Rensking og drenering av parkeringsplass, Søreide

Montering av steinmur

Graving - planering og drenering av garasje

Massetuskiftning - pigging av garasjetomt. Søreide

Hagearbeid - blomsterbed på Sandsli

Graving og tilfylling på hyttetomt på Garnes

Løfting av 2,0 tonner bak hus for pigging av fjell

Boring med 4,5 tonner og skyting bak hus

Graving av fundament for mur i Os

Lasting og kjøring av stein på Mongstad